Afklarende forløb af forældrenes kompetencer og ressourcer

MOUSTGAARD familiebånd udarbejder afklarende forløb af forældrenes kompetencer og ressourcer. Det kan være forældre med store udfordringer ift. forældre rollen, samt ved tvivl om forældrenes forandrings evne og vilje.

Indsatsen afklarer og udvikler forældrenes ressourcer, samt afklare forældrenes evne til at  være i relationen til deres barn og varetage rollen som forældre.
Vi undersøger forældrenes udviklingspotentiale.

MOUSTGAARD familiebånd arbejder ud fra konkrete undersøgelses metoder og afklarings værktøjer med udvalgte øvelser, kombineret med observation af dagligdags situationer og hverdags rutine. Screening, samtaler, øvelser med forældrene. Screening, samtaler, øvelser med barnet.

Statusrapport udarbejdes med beskrivelse af forløbet og forslag til interventionsplan. 

Se under Teamet, tilgang, viden og metoder.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.