Akutindsats, forløb

Har I familier hvor der er brug for en akut indsats, forløb, så kontakt mig.

MOUSTGAARD familiebånd iværksættes når en indsats her og nu vurderes nødvendigt.
Akutindsatsen er rettet til familier, hvor der er opstået en akut situation som truer barnet/ den unges trivsel, sundhed og udvikling.
Indsatsen skal sikre, at det er forsvarligt at barnet/den unge kan blive i hjemmet.

Der er som udgangspunkt to konsulenter på opgaven ved første intervention og herefter vurderes behovet.

  • Akut interventionen er en kort afklarende intensiv indsats. Paragraf 52.stk.2
  • MOUSTGAARD familiebånd samarbejder med sagsbehandler ift. at støtte familien til at afhjælpe den akutte situation, så det er forsvarligt at barnet/den unge kan blive i hjemmet.
  • Der udarbejdes en rapport med beskrivelse af situationen og indsatsen.
  • Såfremt det ønskes kan der udarbejdes vurdering ift. kommende indsats.
  • Indsatsen kan kombineres med en sikkerhedplan.

Forløbet afsluttes, overgår til jeres egne indsatser eller til MOUSTGAARD familiebånd ApS.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.