Intensiv familieindsats

Har I familier hvor bekymringgraden er stigende, så kontakt mig.

MOUSTGAARD familiebånd iværksættes når en intensiv familie indsats vurderes nødvendigt for en periode.
Familie indsatsen er forebyggende som et alternativ til anbringelse og ift. hjemgivelse.

Indsatsen er udviklingsorienteret, støttende og kan være kompenserende med det formål at sikre børnenes trivsel, udvikling og opvækstvilkår.

MOUSTGAARD familiebånd har samlet flere § under denne indsats: familiebehandling, 
praktisk pædagogisk støtte, støtte kontakt funktion og akut indsats, 
– dette for at skabe størst mulig fleksibilitet. 

  • To konsulenter – 365 dage, samarbejder og koordinere med socialrådgiver, familien og barnets arenaer.
  • Vi skræddersyer indsatsen med afsæt i barnets/familiens behov og handleplans målene.
  • Hjemmet er basen hvor der arbejdes med struktur i hverdagslivet og der arbejdes med familiedynamikken.
  • Vores relationarbejde og handlinger styrker familiens bånd.
  • Der er månedlig opfølgning med Pia Moustgaard som sikrer evaluering og justering ift. progression.
  • Der udarbejdes status efter gældende lovgivning og ved ekstra behov.
  • Indsatsen kan kombineres med en sikkerhedplan og med vores øvrige undersøgelser.


Se under 
vores tilgang, viden og metoder.

Se under teamet – hvem vi er.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.