Forældrekompetence
undersøgelse

Har I forældre hvor der er brug for en forældrekompetenceundersøgelse, så kontakt mig.

Der udarbejdes en vurdering af, om forældrene er i stand til at varetage forældrerollen og sikre barnets udvikling og trivsel. Forældrekompetenceundersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes mulighed for at tage vare på netop dette barn. Forældrekompetenceundersøgelsen bliver mindre omfattende i tidsforbrug ved de kommende børn, da test delen af forældrene er udarbejdet i første undersøgelse. Der kan bestilles specifikke enkelte dele af undersøgelsen, formål hermed præciseres. Psykologen udarbejder en rapport med beskrivelser af forløbet og konklusioner om barnets støtte og udviklingsbehov, sammenholdt med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov. Jævnfør retningslinjerne i Soc. Ministeriets vejledning. Se under Teamet, tilgang, viden og metoder.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.