Hjemgivelsesforløb

Til familier hvor barnet, den unge skal hjemgives, så kontakt mig.

MOUSTGAARD familiebånd iværksættes når familiebehandling vurderes nødvendigt ift. hjemgivelsen.

Hjemgivelsesperioden skal imødekomme barnet/ den unges behov for støtte til at kunne udvikle sig og trives i eget hjem.

  • MOUSTGAARD familiebånd har samlet § 52 stk. 3 pkt. 2 § 52 stk. 3 pkt. 3
  • Konsulenten samarbejder og kordinere med sagsbehandler, familiens og barnets arenaer.
  • Vi skræddersyer indsatsen med afsæt i handleplanen.
  • Vores handlinger går direkte til børnene og forældrene.
  • Der udarbejdes status efter gældende lovgivning – eller ved behov.
 

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.