Ledelseskraften i MOUSTGAARD familiebånd ApS

Jeg hedder Pia Moustgaard og har været ansat 20 år som leder på flere niveauer i det offentlige regi indenfor børne og familieområdet. 
Mit sidste kommunale job var som leder af et kommunalt familiehus, hvor jeg i tæt samarbejde med myndigheden udviklede forskellige tilbud.

Mit drive kommer af min passion for at støtte og styrke børn, unge og familier i særlig sårbare positioner.
Jeg brænder for at få udfyldt det store “gab” jeg oplever mellem de tidlige forbyggende indsatser til overvejelse af anbringelse.
Samt for at få børn/unge hjemgivet igen med de nødvendige og rette tiltag.

At styrke familiens bånd er så mening givende.

At “bremse udgifterne” fra de tungere foranstaltninger som er meget omkostningsfulde og tilmed adskiller familiens bånd og i stedet bruge nogle af midlerne og investere i hele familien. 

Det er lykkedes mig med min egen virksomhed MOUSTGAARD familiebånd ApS, som jeg skiftede i foråret 2017.
Her samarbejder vi med socialrådgiverne i børne, unge og familie afdelinger i kommunerne.

Når vi investere med tid, høj faglighed og samarbejd relationer til alle i familien er vi medskaber til forandring.
Via de sidste 4 ½ år i MOUSTGAARD familiebånd, er jeg blevet bekræftet i, at det vi gør lykkedes.

Jeg er ledelses kraften i MOUSTGAARD familiebånd som sikrer, at konsulenterne altid har en samarbejdspartner, får supervision og sparring, samt evaluering af de handlinger som iværksættes.
At være i familierne med kompleksiteten forudsætter hele tiden et fagligt fokus og en stram styrring ind over handlingerne så vi hermed sikre, at der er udbytte og merværdi for familierne.
Konsulenterne beskriver og dokumenterer handlingerne. Jeg ”holder luppen” ind over vores praksis og har systematisk opfølgning og dialog med konsulenterne. Ligesom jeg er bagvagten i.f.t. akut indsatserne og hermed tilgængelig 24/7.

Jeg er optaget af hvordan teamet supplere hinanden fagligt og hvordan vi udvikler MOUSTGAARD familiebånd for at gøre hinanden endnu bedre i samarbejdet med familierne og Jer.
I vores samarbejde med Jer vil vi bidrage med faglighed, fleksibilitet, koordinering og sammenskabelse.

Vi dokumentere forandringen og hermed udviklingen som forekommer i familien, og sammen justerer vi i timerne eller afslutter forløbet.
Det er simpelthen bare den bedste følelse at være på gennemgang, – og være med til at sætte så liv forandrende aftryk.