NeuroPædagogisk indsats til barnet 

I har Jeres egne tværfaglige indsatser, men vurderer at der skal noget andet til.

MOUSTGAARD neurobalance iværksættes til børn med motorisk, kognitiv, sproglig,
sensorisk og eller sociale udfordringer, hvor bekymringsgraden er stigende.

Oplever I behov for en særlig indsats hos et eller flere af børnene i dagligdagen, så kontakt mig.

 

Indsatsen er målrettet legende stimulering til barnet i et inkluderende miljø, med afsæt i de lovmæssige mål. Konsulenten indgår i et tæt samarbejde igennem hele processen, hvor forælderinddragelse vægtes højt.

  • Vi går i dialog med forældrene og det pædagogiske personale
  • Vidensdeling hvor fælles forståelsesramme skabes ift. barnets udfordringer
  • Vurdering af barnets motoriske, kognitive, sensorisk og sociale kompetencer
  • NeuroPædagogisk indsats implementeres i pædagogisk praksis
  • Aktionslæring og kontinuerlig supervision til det pædagogiske personale
  • Viden om neuropædagogik og ny indsigt i barnet
  • Nye handlemuligheder i den pædagogiske praksis
  • Der vil vises en udvikling hos barnet med daglig stimulering, efter få måneder.
 
Ønsker I mere viden.

Vi uddyber gerne ved et møde eller laver et lille oplæg til personalemødet – dette uden beregning eller forpligtelse.

Når I bestiller indsatsen påbegyndes den altid med et arbejdsmøde, hvor vi via dialog får indblik i Jeres behov og hører lidt om barnet/børnenes udfordringer.

Vi uddyber indsatsen og arbejdsgangen præciseres, samt første mødedato fastsættes.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i barnets udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.

Opleves værende i sin egen "boble"
En dreng 3,8 år der beskrives som særligt udfordret i det sociale felt og med begrænset sprog. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats beskrives drengen som en mere søgende, social og kommunikerende dreng.
Høj arrousel
En pige 5,3 år der opleves med meget motorisk uro, koncentrationsbesvær og vredesudbrud, som har den konsekvens at hun ikke søges af de andre børn. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats kan hun koncentrere sig i længere tid, husker bedre, søger læring i bogstaver og tal. Hun bliver nu inkluderet i det sociale felt.
En dreng 2,4 år som er meget låst i sine bevægelser og bagoverbøjet holdning. Daglige problemer med sin mave og så stor savlproduktion at han skal have skiftet trøjer flere gange dagligt. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats kunne han bevæge sig frit og holde balancen bedre. Hans maveproblemer opleves sjældent og savl-produktionen er reduceret markant.
Tidligere
Næste
"På baggrund af ny viden, oplever det pædagogiske personale nye måder at se barnet og dets handlemønstre på, hvilket giver nye og håndgribelige handlemuligheder i daglig praksis"

Line, pædagogiske personale
Vuggestue