Med virksomme indsatser
styrker vi børn
unge og forældre

NeuroPædagogisk indsats direkte til barnet

MOUSTGAARD neurobalance iværksættes til børn med motorisk, kognitiv, sproglig, sensorisk og eller sociale udfordringer.

Indsatsen er målrettet legende stimulering til barnet, inkluderet med de andre børn i daginstitutionen.  

Konsulenten indgår et tæt samarbejde med pædagogerne. 

 • Vi går i dialog med forældrene, så fælles forståelse skabes ift. barnets udfordringer
 • Løbende opfølgning med forældrene
 • Screening af barnet ift. motoriske, kognitive, sensorisk og sociale kompetencer
 • Øvelserne implementeres i den pædagogiske praksis
 • Aktionslæring og supervision til det pædagogiske personale
 • Viden om neuropædagogik og ny indsigt i barnet
 • Nye handlemuligheder til barnet i den pædagogiske praksis
 • Der vises en udvikling hos barnet med daglig stimulering, efter få måneder.
 
Opleves værende i sin egen "boble"
En dreng 3,8 år der beskrives som særligt udfordret i det sociale felt og med begrænset sprog. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats beskrives drengen som en mere søgende, social og kommunikerende dreng.
Høj arrousel
En pige 5,3 år der opleves med meget motorisk uro, koncentrationsbesvær og vredesudbrud, som har den konsekvens at hun ikke søges af de andre børn. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats kan hun koncentrere sig i længere tid, husker bedre, søger læring i bogstaver og tal. Hun bliver nu inkluderet i det sociale felt.
Låst i sine bevægelser
En dreng 2,4 år som er meget låst i sine bevægelser og bagoverbøjet holdning. Daglige problemer med sin mave og så stor savlproduktion at han skal have skiftet trøjer flere gange dagligt. Efter få måneder med NeuroPædagogisk indsats kunne han bevæge sig frit og holde balancen bedre. Hans maveproblemer opleves sjældent og savl-produktionen er reduceret markant.
Tidligere
Næste

NeuroPædagogisk viden og nye handlemuligheder i praksis

MOUSTGAARD neurobalance udbyder undervisningsforløb til pædagogisk personale.

Pædagogerne bliver kvalificeret til at arbejde med neuropædagogikken i praksis.

Pædagogen lærer at screene, vurdere og lave øvelserne.  

 • Viden om hjernen, neuroplasticitet og udvikling
 • Sammenhæng mellem hjerne og krop – hvad bevægelse kan stimulere, udvikle og balancere
 • Barnets første år, motoriske udvikling
 • Kendetegn på barnets udfordringer
 • Gennemgang af den neuropædagogiske arbejdsmodel
 • Hvordan screener og vurderer man indsatsen til barnet 
 • Kendskab til alle øvelserne 
 • Specifikke øvelser udvælges til barnet
 • Nye handlemuligheder til pædagogen i den pædagogiske praksis.
Ønsker I mere viden om NeuroPædagogikken, så kontakt mig.

Vi uddyber gerne indsatserne pr. telefon, til et samarbejdsmøde, eller laver et lille oplæg til personalet.

Ved bestilling hører vi om barnet/børnenes udfordringer, arbejdsgangen bliver præciseret, formalia udarbejdes og første dato koordineres og så er vi i gang med det NeuroPædaogiske forløb som går direkte til barnet.

Flere daginstitutioner vælger at kombinere den NeuroPædagogisk indsats direkte til barnet – med et undervisningsforløb, således at 
personalegruppen bliver kvalificeret til selv at kunne screene, udvælge og lave øvelserne med børnene. 

Kontakt mig på telefon +45 29 10 07 46

OM PHOEBE TOFT

Phoebe Toft er en efterspurgt konsulent inden for det neuropædagogiske felt, hvor hun arbejder systemisk med at afhjælpe børns udfordringer i dagtilbud.
På baggrund af sin omfattende viden om neurovidenskab og erfaring med hjernens indvirkning på børns trivsel, udvikling og læring, har indsatsen med afsæt i den Neuropædagogiske arbejdsmodel vist synlige og effektive resultater. 

“Jeg anser mine muligheder som medskaber for så tidlig en indsats, helt ned i vuggestuealderen, som en berigelse. Det er på daglig basis at jeg oplever at dele denne begejstring med pædagogisk personale – alt sammen hvor indsatsen går direkte til barnet – dets udvikling og trivsel”

"På baggrund af ny viden, oplever det pædagogiske personale nye måder at se barnet og dets handlemønstre på, hvilket giver nye og håndgribelige handlemuligheder i daglig praksis"

Line, pædagogiske personale
Vuggestue

Med manges års ledelseserfaring indenfor 0-6 års området, hvor  jeg altid har været optaget af hvordan vi skaber merværdi for børnene, er det virkelig fantastisk at kunne gøre en forskel med neuropædagogikken i praksis. Med legende og stimulerne tilgange sættes ind så tidligt og virksomt som muligt for barnet.

At se et barn mistrives, har vanskeligheder og er udfordret – gør at vores bekymring stiger.
Vi drøfter det med kollegaerne og andre fagfolk og mange møder holdes med forældrene.
Vi forsøger på bedste vis at støtte barnet, men mangler oftest konkrete handlemuligheder.

Med afsæt i den nyeste neurovidenskabelige forskning, udbydes neuropædagogiske indsatser direkte til barnet/børnene i det kendte og trygge læringsmiljø.

Samt undervisning til og opkvalificering af personalets kompetencer.

Tilgangen giver personalet nye handlemuligheder og skaber forandringer hos barnet.
At være medskaber til at støtte børnenes trivsel og udvikling er så meningsfuldt og givende.