Økonomien

Regne eksempler, familie med 3 børn som anbringes.

Op til KR. 

0
besparelse pr. barn

Forebyggelse af anbringelse:

Hos MOUSTGAARD familiebånd arbejder vi 50 timer gennemsnitlige pr. måned for at styrke familiens bånd.
Vi er i hjemmet hvor alle inddrages og vi samarbejder tæt med barnets, den unges arenaer.

Vi sikre barnet, den unge og justere indsatsen herefter.

Den Intensive Familieindsats er et forløb hvor vi støtter familien og sammen med forældrene arbejder for, at barnets, den unge trivsel og udvikling sker med afsæt i handleplansmålene.

Forløbet er primært i hjemmet og er indeholdende en akut funktion, aktivitetudgifter, dokumentation og incl. kørsel.
Vi justere indsatsen sammen med Jer, når vi dokumentere progression vedr. trivsel og udvikling hos barnet, den unge.

Hjemgivelsesforløb:
Vi arbejder med at hjemgive børn og unge, når det vurderes at anbringelses forløbet skal afsluttes. 

Vi arbejder med overgangen og i hjemmet for at styrke familiens bånd. 
Vi afslutter forløbet sammen med Jer, når vi dokumentere trivsel og udvikling hos barnets, den unge.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i barnets udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.