Sikkerhedsplan

Har I familier hvor der er brug for en sikkerhedsplan, så kontakt mig.

En sikkerhedsplan er en forebyggende indsats som kan benyttes til hjemmeboende børn, unge (forebyggende til anbringelse) og børn, unge som skal hjemgives (kvalitetssikring) eller ved akutte situationer. En sikkerhedsplan bliver iværksat for at forsøge at skabe tilstrækkelig sikkerhed til at barnet kan blive hos sin familie, i sit hjem og i sit nærmiljø. Det er en intensiv indsats som kombinerer myndighedsarbejde, familiebehandling og netværksinddragelse. MOUSTGAARD familiebånd konsulenter indgår i tæt samarbejde med sikkerhedsplansteamet. De yder intensive indsatser som er udarbejdet i sikkerhedsplanen ift. barnets hverdag, professionel kontrol, terapeutisk arbejde med familien og samarbejder med netværk og relevante samarbejdspartnere fx skolen, dagtilbud, misbrugscenter. Se under vores tilgang, viden og metoder.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.