Teamet bag

Konsulenten kan meget, MOUSTGAARD familiebånds team kan langt mere sammen.

Jeg har ”håndplukket” konsulenterne på baggrund af mit kendskab til dem, deres brede faglighed, stabilitet
og deres store engagement for samarbejdet med familierne og Jer. 
Konsulenterne har mange års erfaring i at være med kompleksiteten og dynamikken i familielivet.
Med løbende efteruddannelser, supervision og sparring dygtiggøre vi os.
Vi har mod til at se indad, er bevidste om styrker og begrænsninger.
At udvikle og gøre hinanden gode, er en forudsætning for at være i MOUSTGAARD familiebånd ApS.

Supervision.

Teamet får kontinuerligt supervision af Jeanet Emelie Knudsen 
jeanetemelieknudsen.dk

Jeanet er uddannet psykoterapeut og supervisor med lang supervisionserfaring bl.a. ATA i Odense.
Hun har bred viden og erfaring ift. tilknytning, traumer mm.
Supervisionen er sags orienteret med undersøgelses af egen praksis, refleksion suppleret med undersøgelse af egen aktivering og regulering.

Profilbillede Pia

Pia Moustgaard

Leder, Psykoterapeut. 25 års erfaring som leder indenfor børn og familier, været ansat i kommunalt Familiehus. Systematisk styrring og supervision som sikrer kvaliteten i.f.t enhver familie i MOUSTGAARD familiebånd ApS.

Vibeke Kajus Andersen

Socialpædagog / Cand.Comm med bred erfaring indenfor specialområdet. Ressourcefokuseret terapeut.
Familiebehandler med stor erfaring ift. forandringsprocesser.

billed til hjemmeside- beskåret

Gitte Holmen

Psykoterapeut. Familiebehandler.
Mange årige erfaring med familiebehandling. 1.årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi børn og familier.


Phoebe

Phoebe Toft

Neuropædagogisk konsulent, sygeplejerske, specialiseret indenfor funktionel neurologi.
Dialetisk Adfærds Terapi (DAT) og bred erfaring indenfor Neurobiologi og hjernens balance.

MortenKarlsen

Morten Karlssen

Aut. Psykolog. Løsningsfokuseret systemisk terapiuddannelse. Mangeårige erfaring indenfor psykiatri, misbrug.
Har været ansat i PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), socialpsykiatrien og familiecenter.
mortenkarlsen.dk

Ulrikke

Ulrikke Schrøder

Cand.pæd.pæd.psyk. Løsningsfokuseret terapeut. Familiebehandler med stor erfaring. Gruppe- og procescoach. Cool Kids for børn og unge med angst.

Maibritte

Maria Villadsen

Cand.pæd.pæd.psyk. og psykoterapeut.
Familiebehandler med stor erfaring. Bred erfaring fra døgnbehandlingsinstitutioner og behandlingstilbud til unge med et overforbrug af rusmidler.

Viden – kompetencer indenfor:

Udpluk af vores metoder:

Familiesamtaler. Familieaktiviteter. Familieopstillinger. Theraplay. MIM. Observation. Video. Sign of Safety.

Børnesamtaler. Cool kids individuelt og i gruppe. Unoklub / overgang alm. klub. Social træning / legerelationer. Fritidsaktiviteter. Støtte/kontakt funktion med aktiviteter, Læge/tandlæge/udredning mm.

Forældresamtaler om relevante temaer. Education. Forældreøvelser. Praktisk/pæd. støtte ift. struktur, døgnrytme, sundhed, økonomi mm. 

Samarbejdsmøde og tæt samarbejde med barnets/den unges arenaer.

Samarbejdsmøder mellem fraskilte forældre med relevante temaer.

Den systemiske tilgang

Vi ser altid barnet og den unge i sammenhæng med dets familie, og familien ses i sammenhæng med den daglige omverden, den indgår i. I den systemiske tænkning ligger en forståelse af, at der ikke alene findes en virkelighed men derimod mange. En familieterapeut, som i sit virke læner sig op af en systemisk tankegang er nysgerrig, åben og ser familien i forhold til den daglige omverden, og de livsområder familien indgår i. Familieterapeuten har altid fokus på hvilken forandring, forældre og børn ønsker at skabe, og hvordan de i fællesskab kan komme derhen. På baggrund af den systemtiske tilgang arbejder vi blandt andet med
  • Inddragelse af hele familien
  • Forældre/barn observationer i flere forskellige kontekster
  • Inddragelse af netværk
  • Flerfamilieterapi