Socialrådgiveren

I har Jeres egne kvalitative indsatser, men vurderer at der skal noget andet til

Mange socialrådgivere har gode handlemuligheder internt, men måske oplever du at stå i en situation hvor bekymring graden forbliver uændret eller måske endda stigende i familien.

Dette efter at have forsøgt med mange tiltag, samtaler, relevante gruppeforløb m.m.

Igennem min mange årige erfaring har jeg oplevet et stort “gab” fra de tidlige forebyggende tilbud til overvejelse af anbringelse.
Derfor udbyder MOUSTGAARD familiebånd ApS den Intensive Familieindsats.

Vi har gennem mere end 3 år erfaret, at når midlerne bruges til at investeres i familien, kan de nødvendige forandringer skabes.
Dette både i.f.t. forebyggelse af anbringelse og til at hjemgive børn og unge.

Vi brænder for at styrke familiens bånd.

Dette gør vi primært i hjemmet, hvor vi tager afsæt i hverdagslivet og de udfordringer der må være.
Vi inddrager alle i familien, da mistrivsel hos én, naturligvis påvirker alle.       

Vi støtter barnet, den unge med samtaler, aktiviteter og relationdannelse.

Vi støtter forældrene og samarbejder tæt med barnets/den unges arenaer, jobcenter, psykiatri, misbrug mm.

Vi træder til når der er brug for det, idet akut indsatsen er en del af den Intensive Familieindsats.

MOUSTGAARD familiebånd udmærker sig ved at sikre en stærk samarbejd relation hvor du som socialrådgiver oplever
et ansvarligt og professionelt team i og omkring familien.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.

Der udarbejdes beskrivelser af vores indsatser og flere af dem kan kombineres.

Kontakt mig på telefon 29100746