Socialrådgiveren

Kære Socialrådgiver, lad os samarbejde og bidrage

Mange socialrådgivere har gode handlemuligheder internt, men måske oplever du at stå i en situation hvor bekymringsgraden forbliver uændret eller endda stigende i familien.
Dette efter at have forsøgt med mange tiltag, samtaler, relevante gruppeforløb m.m.

Igennem min mange årige erfaring har jeg oplevet et stort “gab” fra de tidlige forebyggende tilbud til overvejelse af anbringelse.
Derfor udbyder MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyede familie indsatser dag, aften og weekend.

Vi har gennem mere end 4 år erfaret, at når der investeres i familien, kan de nødvendige forandringer skabes.
Dette både ift. forebyggelse af anbringelse og til at hjemgive børn og unge.

Vi brænder for at styrke familiens bånd.

Dette gør vi primært i hjemmet, hvor vi tager afsæt i hverdagslivet og de udfordringer der må være.
Vi inddrager alle i familien, da mistrivsel hos én, naturligvis påvirker alle.       

Vi støtter barnet, den unge med vores relation, samtaler, aktiviteter og venskaber.

I  samarbejdet med forældrene bruges den støttende samtale og undervisning ift. at skabe nye indsigter og hermed handlinger.
Vi samarbejder tæt med barnets/den unges arenaer, og med jobcenter, psykiatri, misbrug mm.

Vi udbyder akutindsatser og træder til når I har brug for det. 

MOUSTGAARD familiebånd udmærker sig ved at sikre en stærk samarbejdsrelation hvor du som socialrådgiver oplever
et ansvarligt og professionelt team i og omkring familien.

Bestilling:

Indsatserne i MOUSTGAARD familiebånd ApS kan kombineres.
Når vi har været i dialog, planlægges et samarbejdsmøde hvor vi præsenterer os for hinanden. Vi får et indblik i familiens udfordringer. Samt dialog om samarbejdet med familien og jer. Dato til første møde med forældrene koordineres og fra den dato påbegyndes indsatsen.

Kontakt mig nu

Send en mail til pm@moustgaardfamiliebaand.dk eller ring til mig på 29100746.

Der udarbejdes beskrivelser af vores indsatser og flere af dem kan kombineres.

Kontakt mig på telefon 29100746