Far og 10 årige søn, mor er taget til sit hjemland på ubestemt tid. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses manglende støtte af far ift. det følelsesmæssige savn drengen har til sin mor. Ligeledes manglede forældrelederskab ift. drengens basale behov. Der udarbejdes rapport med anbefalinger ift. videre forløb, hvor familie behandling iværksættes.