Traume behandling, psykoterapi jvf. §32 stk. 1 nr. 5

MOUSTGAARD familiebånd traume behandling og terapi.

MOUSTGAARD familiebånd udbyder traume behandling og terapi som kan iværksættes til de familier, hvor vi i forvejen har en familie indsats. Indsatserne holdes helt adskilte og der gives særskilt supervision.

Somatic Experiencing Traumeterapi:

Det er til børn, unge og forældre, der har været udsat for traumatiske situationer af kortere og længere varighed. Herunder udviklingstraumer, omsorgssvigt, overgreb mv. Ubearbejdede traumer retraumatiseres af lyde, bevægelser, lugte som sanserne oplevede ved traumernes opståen. Det gør, at de nutidige følelser kan blive forstærket af de gamle ubearbejdede traumer, der ikke har noget at gøre med hændelsen i nuet og kroppen kan dermed reagere med enten frys, kamp eller flugt.

Traumer:

  • Forskellige former for ulykker og efterreaktioner
  • Flashbacks der dukker op
  • Bratte humørsvingninger såsom vrede, gråd, raseri
  • Skam og manglende selvværd
  • Søvnbesvær
  • Oplever sig hurtig stresset/presset
  • Grænseoverskridende adfærd
  • Undgåelsesadfærd
  • Afhængighedsstyret adfærd såsom overdreven alkohol, alkoholindtag, mad, rygning mv.
  • Mindsket evne til følelsesmæssige reaktioner

Gennem samtaler med barnet/den unge og forældrene med psyko- og Somatic Experiencing traumeterapi,  bearbejdes traumer i et trygt og tillidsfuldt rum, kombineret med bevægelse. Behandlingen har fokus på at få bearbejdet svære oplevelser og andres grænseoverskridende adfærd mv., hvor der er fokus på at hjælpe barnet/den unge og forældrene med at reetablere deres ressourcer og finde styrke til at være med det de har oplevet/været udsat for. En terapeutisk hjælp til at håndtere nervesystemet og dets reaktioner og signaler, ved at guide og støtte barnet/den unge og forældrene i, at få bearbejdet sine traumer. 

Terapien hjælper barnet/den unge og forældrene med at blive bedre til at være med traumerne og dermed mærke sig selv, mærke sine reaktioner over for andre, samt grænser og grænsesætning bedre.

Løbende afrapportering til børne- ungerådgiveren for at give en føling med, hvordan der profiteres af behandlingen og afstemme ift. fortsættelse.  Afsluttende rapport, der beskriver hvordan barnet/den unge og forældrene har taget imod behandlingen og hvilke eventuelle yderligere indsatsområder der kan være behov for.

Psykoterapi, forældre.

Samtaler med forældre, som har behov for at finde et mere stabilt ståsted som forælder, hvor der arbejdes med mentaliserings evner, selvregulering, grænser og grænsesætning, for bedre at forstå egne og deres børns handlinger og ageren.

Behandlingen har fokus på, at forælderen får en større selvindsigt og  dermed vil stå bedre i forældrerollen og få bremset den negative spiral i relationen til deres børn. Der vil blive arbejdet med egne erfaringer og egen opvækstvilkår og værdier, kontra nuværende som forælder overfor egne børn.

Terapien vil  støtte forælderen til at fokusere mere relevant på deres børns behov og udvikling, dette ved at have fået bedre evner til at adskille egne følelser fra deres børns, styrket deres selv refleksion og evner, som hjælper dem til bedre at holde fokus på deres børns behov i relationen.

Løbende afrapportering til børne – ungerådgiveren for at give en føling med, hvordan der profiteres af behandlingen og afstemme ift. om den skal fortsætte.  Afsluttende rapport der beskriver hvordan forældrene har taget imod behandlingen.

 

 

 

Pia Moustgaard 2024

Kære børne- og unge rådgiver,

Mange børne– unge rådgivere har gode interne muligheder, men det kan være udfordrende når bekymringsniveauet for et barn, ung forbliver uændret eller er stigende.

MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i det som vurderes nødvendigt for  barnet, den unge og familien.

Vi er tilgængelige både dag, aften og weekend.

Gennem 7 år har vi erfaret at med de rette støttende indsatser i familien, kan det fører til de nødvendige forandringer for spædbarnet, barnet og den unge, samt styrke familiens bånd.

Når der træffes afgørelse om en anbringelse, støtter vi nænsomt i overgangen.

Vores passion er at støtte og styrke familien primært i hjemmet. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og udfordringer med afsæt i barnets, den unges plan.

Vi inddrager alle familiemedlemmer, fordi trivselsproblemer hos én naturligvis påvirker alle. Vi støtter det lille barn, det lidt større barn og den unge med vores relationer, faglige tilgang, samtaler og aktiviteter. I vores samarbejde med forældrene anvender vi støttende samtaler og undervisning for at skabe nye indsigter og handlinger.

Vi er undersøgende ift. familiens netværk, som en ressource hvor de inddrages afstemt med familien.
Vi samarbejder med  barnets/den unges øvrige fagpersoner, det kan være sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, ledelsen. Forældrenes netværk, jobcenter, psykiatri, lægen, misbrugsbehandling osv.

Vi tilbyder akutindsatser –  og træder til, når I har brug for det !

I MOUSTGAARD familiebånd sætter vi en ære i, at  du som børne – unge rådgiver oplever en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team omkring familien. Du kan være tryg ved, at vi altid vil kontakte dig, hvis bekymringsniveauet stiger, eller hvis dine socialfaglige kompetencer og myndighed er nødvendige.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.
Via dialogen får jeg indblik i familien, herefter fremsendes et udkast til familie indsatsen, samt prisen – hvorefter vi afstemmer om vi skal indgå et samarbejde sammen.

Bedste hilsner
Pia Moustgaard
MOUSTGAARD familiebånd ApS

Forældre med opvæksttraumer

Mor i 30’erne. Har et barn anbragt og et hjemmeboende barn.  Været anbragt i sin ungdom og voksen for egne forælder, samt massive opvæksttraumer. Svært ved at stole på andre, at de ville hende det godt, oplevet ikke at blive mødt eller forstået – følelse af svigt. Tryghed i rummet som forudsætning for at hun kunne åbne op. Langsomt arbejdede vi med opvæksttraumerne. Dette ved at hun mærkede sig selv mere, var med følelserne og satte ord på, samt regulererede sig. Hun fik en forståelse af egne reaktioner og gentagne mønstre, og vi arbejdede med mentalisering. Nu mærker hun forskel på gamle og nye følelser i nervesystemet, hvilket gør at hun ikke længere overvældes af følelser, men i stedet for kan forstå og håndtere dem. 

Pige udsat for seksuelle overgreb

Pige udsat for seksuelle overgreb af mindreårige drenge. Opvokset med delvis omsorgssvigt og opvæksttraumer. Stor og stigende vægtøgning, fuld skolefravær 1 år. Via samtale og lege skabes et trygt rum, som er forudsætningen for behandlingen. Meget forsigtig blev hun støttet i at mærke sit indre, finde sikre og trygge steder og traumearbejdet kunne påbegyndes. Hun fortæller dele af sin historie/oplevelser og ved, f.eks. følelsesmæssigt og fysisk at ændre sine handlinger, forløses traumet og dermed frigives skam og skyldfølelse.