Afklarende forløb vedr. forældrene jvf. §32 stk. 1 nr. 5

Afklarende forløb af forældrenes ressourcer og udviklingspotentiale

MOUSTGAARD familiebånd udarbejder afklarende forløb af forældrenes ressourcer og udviklingspotentiale over en periode på ca. 8 uger med to familiekonsulenter. 
Indsatsen bestilles oftest sideløbende med udarbejdelsen af BFU og kan inddrages som en del af BFU.

Til familier hvor der er en høj bekymringsgrad. Det kan være forældre med store udfordringer ift. forældre- rollen, samt ved tvivl om forældrenes forandringsevne og vilje.

Indsatsen afklarer og udvikler forældrenes ressourcer, samt afklarer forældrenes evne til at  være i relationen til deres barn og varetage rollen som forældre.
Vi undersøger forældrenes udviklingspotentiale.

MOUSTGAARD familiebånd arbejder med afsæt i observationer af samspillet mellem forældrene og barnet – obs. af  dynamikken i familien. Samt familiens hverdagsrutiner og struktur. Vi anviser under forløbet hvor der vurderes behov, dette via samtaler og opfølgning, for at se hvordan forældrene responderer.

Vi arbejder ud fra følgende dimensioner:

  • Omsorg, empati og relation kompetence
  • Samregulering
  • Engagement
  • Tilpas tryghed og udfordring
  • Struktur og rammer  

Rapport udarbejdes med beskrivelse af forløbet og opmærksomhedspunkter til interventionsplan. 

Se under teamet – hvem vi er.

Pia Moustgaard 2024

Kære børne- og unge rådgiver,

Mange børne – unge rådgivere har gode interne muligheder, men det kan være udfordrende når bekymringsniveauet for et barn, ung forbliver uændret eller er stigende.

MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i det som vurderes nødvendigt for  barnet, den unge og familien.

Vi er tilgængelige både dag, aften og weekend.

Gennem 7 år har vi erfaret at med de rette støttende indsatser i familien, kan det fører til de nødvendige forandringer for spædbarnet, barnet og den unge, samt styrke familiens bånd.

Når der træffes afgørelse om en anbringelse, støtter vi nænsomt i overgangen.

Vores passion er at støtte og styrke familien primært i hjemmet. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og udfordringer med afsæt i barnets, den unges plan.

Vi inddrager alle familiemedlemmer, fordi trivselsproblemer hos én naturligvis påvirker alle. Vi støtter det lille barn, det lidt større barn og den unge med vores relationer, faglige tilgang, samtaler og aktiviteter. I vores samarbejde med forældrene anvender vi støttende samtaler og undervisning for at skabe nye indsigter og handlinger.

Vi er undersøgende ift. familiens netværk, som en ressource hvor de inddrages afstemt med familien.
Vi samarbejder med  barnets/den unges øvrige fagpersoner, det kan være sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, ledelsen. Forældrenes netværk, jobcenter, psykiatri, lægen, misbrugsbehandling osv.

Vi tilbyder akutindsatser –  og træder til, når I har brug for det !

I MOUSTGAARD familiebånd sætter vi en ære i, at  du som børne – unge rådgiver oplever en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team omkring familien. Du kan være tryg ved, at vi altid vil kontakte dig, hvis bekymringsniveauet stiger, eller hvis dine socialfaglige kompetencer og myndighed er nødvendige.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.
Via dialogen får jeg indblik i familien, herefter fremsendes et udkast til familie indsatsen, samt prisen – hvorefter vi afstemmer om vi skal indgå et samarbejde sammen.

Bedste hilsner
Pia Moustgaard
MOUSTGAARD familiebånd ApS

Pige har overværet vold

Forløb i samarbejde med enlig far og hans 8 årige datter. Datteren har overværet sin mor blevet udsat for vold af dennes nye partner. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses en god kærlig kontakt og omsorg mellem far og datter. Vi udarbejder rapport som anbefaler spædbarnsterapi til datteren og evt. støtteophold.

Vurdering af familliedynamikken

Efter afgørelsen om anbringelse af 3 børn flytter familien til ny kommune og her bestilles indsatsen. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og  giver løbende feedback til forældrene. Der ses god kærlig kontakt og omsorg mellem forældre og børn. Vi udarbejder rapport og laver anbefalinger ift. videre forløb med formål, at arbejde med forældre dynamikken mellem mor og far – og de traumatiske oplevelser ift. hurtig flytning og frygt for anbringelse.

Dreng i mistrivsel

Far og 10 årige søn, mor er taget til sit hjemland på ubestemt tid. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses manglende støtte af far ift. det følelsesmæssige savn drengen har til sin mor. Ligeledes manglede forældrelederskab ift. drengens basale behov. Der udarbejdes rapport med anbefalinger ift. videre forløb, hvor familie behandling iværksættes.