Forløb i samarbejde med enlig far og hans 8 årige datter. Datteren har overværet sin mor blevet udsat for vold af dennes nye partner. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses en god kærlig kontakt og omsorg mellem far og datter. Vi udarbejder rapport som anbefaler spædbarnsterapi til datteren og evt. støtteophold.