Om

MOUSTGAARD familiebånd ApS
Pia Moustgård 2024

Pia Moustgaard

Jeg hedder Pia Moustgaard og har i 20 år arbejdet med børn, unge og familier i kommunalt regi, som leder.
I foråret 2017 etablerede jeg  min egen virksomhed MOUSTGAARD familiebånd ApS, hvor vi er 10 familie konsulenter.

Vores store passion er, at være medskaber til at gøre en forskel for børn, unge og forældre.

MOUSTGAARD familiebånd ApS tilbyder støttende indsatser efter Barnet lov § 32 og §37  til familier hvor kompleksiteten og bekymringen er stor. Mange gange kombineres de støttende indsatser og vi er to familie konsulenter indover.

Alle i familien skal opleves sig set og støttet, mens vi er på gennemgang. Barnet, den unge og forældrene inddrages på forskellig vis. Med støtte sker gerne en åbenhed, som er afgørende for at kunne skabe de nødvendige forandringer sammen med familien.

Ved afgørelse om anbringelse, er vi nænsomt med i processen og overgangen hertil.

Jeg leder virksomheden med  ordentlighed i enhver interaktion og  sætter en ære i at vi bidrager med stabile arbejdsrelationer, stor faglighed, fleksibilitet og en varm tilgang til dem som har allermest brug for det.

Vores skriftlige dokumentation om familien formuleres forståeligt og genkendeligt for barnet, den unge og forældrene.

Igennem 7 år i MOUSTGAARD familiebånd er jeg bekræftet  i, at når der afsættes tid til relations arbejdet kan positive livsforandringer ske.  At være medskaber af så betydningsfulde forandringsprocesser varmer mit hjerte.