Til børne- og unge rådgiveren

Kære børne- og unge rådgiver,

Mange børne – unge rådgivere har gode interne muligheder, men det kan være udfordrende når bekymringsniveauet for et barn, ung forbliver uændret eller er stigende.

MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i det som vurderes nødvendigt for  barnet, den unge og familien.

Vi er tilgængelige både dag, aften og weekend.

Gennem 7 år har vi erfaret, at med de rette støttende indsatser i familien, kan det fører til de nødvendige forandringer for spædbarnet, barnet og den unge, samt styrke familiens bånd.

Når der træffes afgørelse om en anbringelse, støtter vi nænsomt i overgangen.

Vores passion er at støtte og styrke familien primært i hjemmet. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og udfordringer med afsæt i barnets, den unges plan.

Vi inddrager alle familiemedlemmer, fordi trivselsproblemer hos én naturligvis påvirker alle. Vi støtter det lille barn, det lidt større barn og den unge med vores relationer, faglige tilgang, samtaler og aktiviteter. I vores samarbejde med forældrene anvender vi støttende samtaler og undervisning for at skabe nye indsigter og handlinger.

Vi er undersøgende ift. familiens netværk, som en ressource hvor de inddrages afstemt med familien.
Vi samarbejder med  barnets/den unges øvrige fagpersoner, det kan være sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, ledelsen. Forældrenes netværk, jobcenter, psykiatri, lægen, misbrugsbehandling osv.

Vi tilbyder akutindsatser –  og træder til, når I har brug for det !

I MOUSTGAARD familiebånd sætter vi en ære i, at  du som børne – unge rådgiver oplever en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team omkring familien. Du kan være tryg ved, at vi altid vil kontakte dig, hvis bekymringsniveauet stiger, eller hvis dine socialfaglige kompetencer og myndighed er nødvendige.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.
Via dialogen får jeg indblik i familien, herefter fremsendes et udkast til familie indsatsen, samt prisen – hvorefter vi afstemmer om vi skal indgå et samarbejde sammen.

Bedste hilsner
Pia Moustgaard
MOUSTGAARD familiebånd ApS