Teamet

Bag MOUSTGAARD familiebånd ApS

MOUSTGAARD familiebånd team. 

Mit samarbejde med familie konsulenterne er baseret på et personligt match, som handler om værdier og etik.
Samt deres faglige viden, mange kompetencer og erfaring. 

Fælles for os er, at vi alle er engagerede, stabile og fleksible i samarbejdet med familierne og Jer.
Samt at vi har års erfaring i at være med kompleksiteten og dynamikken i familielivet, hvor bekymringen er stor.

Vi er optaget af hvordan vi “spiller hinanden gode” både internt og i vores samarbejdsrelationer. 

Vi er villige til at kigge indad på vores egen triggere og begrænsninger. Det  er en essentiel forudsætning for at være en del af MOUSTGAARD familiebånd ApS. Det gøres bl.a. ved kontinuerligt supervision, egen terapi, sparring og efteruddannelser.  

Vores team modtager supervision af psykoterapeut og supervisor Henriette Boysen som er uddannet i neuroaffektiv udviklings og tilknytningspsykologi / tilknytningsterapi.
Supervisionens metode er processuel oplevelsesorienteret, case orienteret iboende rådgivning og vejledning.  Undersøgelse af egen praksis og refleksion, suppleret med analyse af egen aktivering og regulering.
Der er fuld tavshedspligt for familie konsulenterne og supervisor. 

Pia Moustgaard, ejer.

Pia Moustgaard, ejer.

Familiebehandler

Psykoterapeut. 

Traumeforløb, selv og samregulering. 

 

Gitte Holmen

Gitte Holmen

Familiebehandler

Psykoterapeut.

1. årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi børn og familier.

Maj Hougaard

Maj Hougaard

Familiebehandler

Psykoterapeut.

SE Somatic Traumeterapeut.

Maria Viladsen

Maria Viladsen

Familiebehandler

Cand.pæd.pæd.psyk.

Psykoterapeut

Vibeke Nielsen

Vibeke Nielsen

Familiebehandler

Psykoterapeut.

Marianne Bannebjerg

Marianne Bannebjerg

Familiebehandler

Børnerådgiver fra Metropol.

Connie Klinkby Hansen

Connie Klinkby Hansen

Familiebehandler

Stor erfaring indenfor det specialpædagogiske felt.

Merle Nielsen

Merle Nielsen

Familiebehandler

Stor erfaring indenfor det specialpædagogiske felt.

ART Træner.

Bjørn Bech

Bjørn Bech

Familiebehandler

Stor erfaring indenfor det specialpædagogiske felt.

ART Træner.

Ulrikke Schrøder

Ulrikke Schrøder

Familiebehandler

Cand.pæd.pæd.psyk.

Vores kompetenceområder

 • Familie dynamik
 • Dysfunktionelle mønstre
 • Psykiatri
 • Misbrug / Medafhængighed
 • Chok traume
 • ADHD
 • Fysisk og psykisk handicap
 • Autisme
 • Angst
 • OCD
 • Krise/Kaos
 • Sorg/Tristhed
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Skilsmisse
 • Spiseforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelle krænkelser og overgreb
 • Skoleværing
 • Vold