Akutindsats jvf. §32 stk. 1 nr. 5

Akutindsats, forløb.

Til familier hvor der er brug for en akut indsats, forløb.

MOUSTGAARD familiebånd iværksættes når en indsats her og nu vurderes nødvendigt.
Akutindsatsen er rettet til familier, hvor der er opstået en akut situation som truer barnet/ den unges trivsel, sundhed og udvikling. Indsatsen skal sikre, at det er forsvarligt at barnet/den unge kan blive i hjemmet.

Der er som udgangspunkt to konsulenter på opgaven ved første intervention og herefter vurderes behovet.

  • Akut interventionen er en kort afklarende intensiv indsats. 
  • MOUSTGAARD familiebånd samarbejder med børne – unge rådgiveren ift. at støtte familien til at afhjælpe den akutte situation, så det er forsvarligt at barnet/den unge kan blive i hjemmet.
  • Der udarbejdes en rapport med beskrivelse af situationen og indsatsen.
  • Samt opmærksomhedspunkter ift. kommende indsats.
  • Indsatsen kan kombineres med en sikkerhedsplan.

Forløbet afsluttes, overgår til jeres egne indsatser eller til MOUSTGAARD familiebånd ApS.

Sikkerhedsplan.

Til familier hvor der er brug for en sikkerhedsplan.

En sikkerhedsplan er en forebyggende indsats som kan benyttes til hjemmeboende børn, unge (forebyggende til anbringelse) og børn, unge som skal hjemgives (kvalitetssikring) eller ved akutte situationer. En sikkerhedsplan bliver iværksat for at forsøge at skabe tilstrækkelig sikkerhed til at barnet kan blive hos sin familie, i sit hjem og i sit nærmiljø. Det er en intensiv indsats som kombinerer myndighedsarbejde, familiebehandling og netværksinddragelse. MOUSTGAARD familiebånd konsulenter indgår i tæt samarbejde med sikkerhedsplansteamet. De yder intensive indsatser som er udarbejdet i sikkerhedsplanen ift. barnets hverdag, professionel kontrol, terapeutisk arbejde med familien og samarbejder med netværk og relevante samarbejdspartnere fx skolen, dagtilbud, misbrugscenter.

Se under teamet – hvem vi er.

Pia Moustgaard 2024

Kære børne- og unge rådgiver,

Mange børne – unge rådgivere har gode interne muligheder, men det kan være udfordrende når bekymringsniveauet for et barn, ung forbliver uændret eller er stigende.

MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i det som vurderes nødvendigt for  barnet, den unge og familien.

Vi er tilgængelige både dag, aften og weekend.

Gennem 7 år har vi erfaret at med de rette støttende indsatser i familien, kan det fører til de nødvendige forandringer for spædbarnet, barnet og den unge, samt styrke familiens bånd.

Når der træffes afgørelse om en anbringelse, støtter vi nænsomt i overgangen.

Vores passion er at støtte og styrke familien primært i hjemmet. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og udfordringer med afsæt i barnets, den unges plan.

Vi inddrager alle familiemedlemmer, fordi trivselsproblemer hos én naturligvis påvirker alle. Vi støtter det lille barn, det lidt større barn og den unge med vores relationer, faglige tilgang, samtaler og aktiviteter. I vores samarbejde med forældrene anvender vi støttende samtaler og undervisning for at skabe nye indsigter og handlinger.

Vi er undersøgende ift. familiens netværk, som en ressource hvor de inddrages afstemt med familien.
Vi samarbejder med  barnets/den unges øvrige fagpersoner, det kan være sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, ledelsen. Forældrenes netværk, jobcenter, psykiatri, lægen, misbrugsbehandling osv.

Vi tilbyder akutindsatser –  og træder til, når I har brug for det !

I MOUSTGAARD familiebånd sætter vi en ære i, at  du som børne – unge rådgiver oplever en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team omkring familien. Du kan være tryg ved, at vi altid vil kontakte dig, hvis bekymringsniveauet stiger, eller hvis dine socialfaglige kompetencer og myndighed er nødvendige.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.
Via dialogen får jeg indblik i familien, herefter fremsendes et udkast til familie indsatsen, samt prisen – hvorefter vi afstemmer om vi skal indgå et samarbejde sammen.

Bedste hilsner
Pia Moustgaard
MOUSTGAARD familiebånd ApS

Observation af samspillet mellem forældre og nyfødt baby

Vi blev bestilt til at observere samspillet mellem forældre og en nyfødt baby på barselsgangen. Vi kom over 3 dage på forskellige tidspunkter og udarbejdede en beskrivelse herpå. Vi tog imod familien ved hjemkomsten og sikrede at hjemmet var ok. Vi kom der dagligt i enten dagtimerne eller om aftenen, samt i weekenderne. Via vores observationer, så vi behov for stor støtte og kompenserende indsatser. Vi arbejdede med den nære psykiske og fysiske kontakt, stimulering og de basale behov. Vi samarbejdede tæt med rågiverne, bagvagten og sundhedsplejersken.

Mistanke om vold mod baby

Vi blev kontaktet vedr. mistanke om vold mod baby fra den ene forældre. Vi kom indenfor et par timer og havde opsyn. Vi deltog i planlægningen af en sikkerhedsplan og udførelsen heraf ved at være fysisk tilstede, samt komme på uanmeldt besøg. Vi deltog på sygehuset, hvor barnet blev scannet. Vi havde familiesamtaler, støttet samvær mellem forældre og baby og var med i overgangen til anbringelse på familieinstitution.

Mistanke om psykisk vold og trusler

Vi blev kontaktet vedr. højgravid mor og 2 drenge som et par dage før var blevet akut anbragt på en familieinstitution. Der var mistanke om psykisk vold og trusler fra en ny kæreste og kommende far til det ufødte barn. Vi kom 6 timer dagligt i hjemmet 2 familiekonsulenter over en uge, hvor vi med observationer, interventioner og kompenserende indsatser sikrede familien. Vi dokumenterede familiedynamikken og kom med vores faglige vurdering hertil.