Vi blev bestilt til at observere samspillet mellem forældre og en nyfødt baby på barselsgangen. Vi kom over 3 dage på forskellige tidspunkter og udarbejdede en beskrivelse herpå. Vi tog imod familien ved hjemkomsten og sikrede at hjemmet var ok. Vi kom der dagligt i enten dagtimerne eller om aftenen, samt i weekenderne. Via vores observationer, så vi behov for stor støtte og kompenserende indsatser. Vi arbejdede med den nære psykiske og fysiske kontakt, stimulering og de basale behov. Vi samarbejdede tæt med rågiverne, bagvagten og sundhedsplejersken.