Med virksomme indsatser
styrker vi børn
unge og forældre

Familier i udsatte positioner

Intensiv Familieindsats
Akutindsats
Sikkerhedsplan
Hjemgivelsesforløb
Forældreafklaringsforløb

Der udarbejdes beskrivelser af vores indsatser og flere af dem kan kombineres.

Kontakt mig på telefon +45 29 10 07 46

 

Tidligere
Næste"Samarbejdet omhandler familiebehandling til familier med behov for vidtgående og indgribende indsatser og støtte.
Jeg kan varmt anbefale Moustgaard som leverer et fagligt godt og solidt arbejde i familierne med fokus på familiens egne ressourcer".

Lone Tue Hansen
Afdelingsleder for Familierådgivningen Lejre Kommune

Intensiv Familieindsats til børn og forældre

Den Intensive Familie indsats er tiltænkt til at dække det “gab” der er mellem de forebyggende indsatser til overvejelse af anbringelsen.
Hvor der kan være forsøgt  mange tiltag, samtaler, gruppeforløb mm.
Vi kommer i hjemmet og tager afsæt i  hverdagslivet og arbejder med familie dynamikken, ud fra handleplansmålene.
Med kontinuerlige og aktive handlinger til alle i familien,  kan vi dokumenterer en ny fortælling om familien.

Familiens bånd er styrket og det er STORT

Konsulenten kan meget.

MOUSTGAARD familiebånds team kan langt mere sammen.


Vores forudsætninger for at være med kompleksiteten og dynamikken i familielivet
udspringer af års erfaring, bred faglighed og efteruddannelser.
Vi deltager kontinuerligt i supervision.

Med virksomme handlinger sikrer vi barnets trivsel og udvikling.