Jeg hedder Pia Moustgaard og min vigtigste opgave er i fællesskab med jer at sikre barnets trivsel og udvikling. At lede og udvikle til, at der iværksættes handlinger som skaber merværdi i familierne og styrker familiens bånd.

Kontakt mig på telefon 29100746