I samarbejde med kommunernes børne-unge rådgivere
styrker vi børn, unge og forældre
med de støttende indsatser jvf. §32 og §37 Barnets lov.

Støttende indsatser jvf. Barnets lov
§32 og § 37

Afklarende forløb vedr. forældrene
 §32 stk. 1 nr. 5

Akutindsats,
 §32 stk. 1 nr. 5 Sikkerhedsplan

Traume behandling, Psykoterapi
§32 stk. 1 nr. 5

Pernille, Socialrådgiver

Gennem mit arbejde som socialrådgiver ansat med fokus på børn og familier har jeg flere gange haft et samarbejde med Moustgaard Familiebånd. Opgaverne har blandt andet drejet sig om familiebehandling også som led i en sikkerhedsplan. Samarbejdet med Moustgaard Familiebånd har hver gang været med højt fagligt niveau både høj skriftlig standard og menneskelige kompetencer, tæt samarbejde og hurtig indsats. Der har ved alle opgaver været en tæt dialog og det har været muligt at justere opgaverne undervejs. Statusrapporter har været detaljeret og vist et højt fagligt niveau. Jeg kan kun varmt anbefale et samarbejde med Pia og Moustgaard Familiebånd.

Pernille,
Socialrådgiver

Børn og Unge, Roskilde kommune

Vi kan kontaktes og fortælle om vores oplevelser af samarbejdet med Moustgaard.

Telefon: 46315824

Overvejelse om anbringelse af 4 børn

Overvejelse om anbringelse af 4 børn i alderen 16 til 14 år, grundet højkonflikter, mistanke om misbrug og psykisk vold, samt skolefravær i 1 1/2 år for den 10 årige. Vi støttede gennem skilmissen og var en del af hverdagslivet , hvor vi arbejdede med familiedynamikken. Vi deltog i udredelse af autisme , psykoedukation, skolegangen blev genetableret og ugentlige børneaktiviteter blev afholdt. Mor og 4 børn er sammen i dag.

Pige udsat for seksuelle overgreb

Pige udsat for seksuelle overgreb af mindreårige drenge. Opvokset med delvis omsorgssvigt og opvæksttraumer. Stor og stigende vægtøgning, fuld skolefravær 1 år. Via samtale og lege skabes et trygt rum, som er forudsætningen for behandlingen. Meget forsigtig blev hun støttet i at mærke sit indre, finde sikre og trygge steder og traumearbejdet kunne påbegyndes. Hun fortæller dele af sin historie/oplevelser og ved, f.eks. følelsesmæssigt og fysisk at ændre sine handlinger, forløses traumet og dermed frigives skam og skyldfølelse.  

Vurdering af familliedynamikken

Efter afgørelsen om anbringelse af 3 børn flytter familien til ny kommune og her bestilles indsatsen. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og  giver løbende feedback til forældrene. Der ses god kærlig kontakt og omsorg mellem forældre og børn. Vi udarbejder rapport og laver anbefalinger ift. videre forløb med formål, at arbejde med forældre dynamikken mellem mor og far – og de traumatiske oplevelser ift. hurtig flytning og frygt for anbringelse.

Pige har overværet vold

Forløb i samarbejde med enlig far og hans 8 årige datter. Datteren har overværet sin mor blevet udsat for vold af dennes nye partner. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses en god kærlig kontakt og omsorg mellem far og datter. Vi udarbejder rapport som anbefaler spædbarnsterapi til datteren og evt. støtteophold.

Hjemgivelse af 16 årig ung mand

16 årig ung mand blev hjemgivet fra opholdssted til sin mor. Vi mødtes med mor og forberedte hjemgivelsen. Vi dannede relation med den unge mand via samtaler og med afsæt i hans fritidsønsker, hvor vi fik etableret motocross. Vi fik etableret nyt skoletilbud og samarbejdede tæt for at sikre fremmøde. Vi havde kontinuertlige familiesamtaler med fokus på et nyt fælles fundament, strukturen, relationer og grænsesætning. Opgaven blev afsluttet efter 1/2 år.

Forældre med opvæksttraumer

Mor i 30’erne. Har et barn anbragt og et hjemmeboende barn.  Været anbragt i sin ungdom og voksen for egne forælder, samt massive opvæksttraumer. Svært ved at stole på andre, at de ville hende det godt, oplevet ikke at blive mødt eller forstået – følelse af svigt. Tryghed i rummet som forudsætning for at hun kunne åbne op. Langsomt arbejdede vi med opvæksttraumerne. Dette ved at hun mærkede sig selv mere, var med følelserne og satte ord på, samt regulererede sig. Hun fik en forståelse af egne reaktioner og gentagne mønstre, og vi arbejdede med mentalisering. Nu mærker hun forskel på gamle og nye følelser i nervesystemet, hvilket gør at hun ikke længere overvældes af følelser, men i stedet for kan forstå og håndtere dem. 

Mistanke om psykisk vold og trusler

Vi blev kontaktet vedr. højgravid mor og 2 drenge som et par dage før var blevet akut anbragt på en familieinstitution. Der var mistanke om psykisk vold og trusler fra en ny kæreste og kommende far til det ufødte barn. Vi kom 6 timer dagligt i hjemmet 2 familiekonsulenter over en uge, hvor vi med observationer, interventioner og kompenserende indsatser sikrede familien. Vi dokumenterede familiedynamikken og kom med vores faglige vurdering hertil.

Observation af samspillet mellem forældre og nyfødt baby

Vi blev bestilt til at observere samspillet mellem forældre og en nyfødt baby på barselsgangen. Vi kom over 3 dage på forskellige tidspunkter og udarbejdede en beskrivelse herpå. Vi tog imod familien ved hjemkomsten og sikrede at hjemmet var ok. Vi kom der dagligt i enten dagtimerne eller om aftenen, samt i weekenderne. Via vores observationer, så vi behov for stor støtte og kompenserende indsatser. Vi arbejdede med den nære psykiske og fysiske kontakt, stimulering og de basale behov. Vi samarbejdede tæt med rågiverne, bagvagten og sundhedsplejersken.

Mistanke om vold mod baby

Vi blev kontaktet vedr. mistanke om vold mod baby fra den ene forældre. Vi kom indenfor et par timer og havde opsyn. Vi deltog i planlægningen af en sikkerhedsplan og udførelsen heraf ved at være fysisk tilstede, samt komme på uanmeldt besøg. Vi deltog på sygehuset, hvor barnet blev scannet. Vi havde familiesamtaler, støttet samvær mellem forældre og baby og var med i overgangen til anbringelse på familieinstitution.

Dreng i mistrivsel

Far og 10 årige søn, mor er taget til sit hjemland på ubestemt tid. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og giver løbende feedback til far. Der ses manglende støtte af far ift. det følelsesmæssige savn drengen har til sin mor. Ligeledes manglede forældrelederskab ift. drengens basale behov. Der udarbejdes rapport med anbefalinger ift. videre forløb, hvor familie behandling iværksættes.

Familiekonsulenten kan meget,

som team kan vi langt mere.

Pia Moustgaard

Pia Moustgaard

I MOUSTGAARD familiebånd ApS er alle pædagogisk uddannet, samt har relevante faglige efteruddannelser og eller terapeutiske uddannelser. Vi har kontinuerligt supervision.

Vi har mange års erfaring med børn, unge og familier hvor kompleksisteten og bekymringen er stor.

I MOUSTGAARD familiebånd ApS er det vores styrke at vi samarbejder tæt og supplerer hinanden.

Vi sætter en ære i at være en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team.

At vi i en periode er medskaber til de nødvendige forandringer og hermed kunne omskrive barnet, den unge og familiens historie er det vi alle brænder for.

Vores kompetenceområder:

 • Familie dynamik
 • Dysfunktionelle mønstre
 • Psykiatri
 • Misbrug / Medafhængighed
 • Chok traume
 • ADHD
 • Fysisk og psykisk handicap
 • Autisme
 • Angst
 • OCD
 • Krise/Kaos
 • Sorg/Tristhed
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Skilsmisse
 • Spiseforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelle krænkelser og overgreb
 • Skoleværing
 • Vold