Efter afgørelsen om anbringelse af 3 børn flytter familien til ny kommune og her bestilles indsatsen. Vi kommer i hjemmet på forskellige tidspunkter og laver observationer af hverdagslivet ift. samspil, dynamik, rutiner og struktur. Vi deltager i aktiviteter i hjemmet og  giver løbende feedback til forældrene. Der ses god kærlig kontakt og omsorg mellem forældre og børn. Vi udarbejder rapport og laver anbefalinger ift. videre forløb med formål, at arbejde med forældre dynamikken mellem mor og far – og de traumatiske oplevelser ift. hurtig flytning og frygt for anbringelse.