Vi blev kontaktet vedr. højgravid mor og 2 drenge som et par dage før var blevet akut anbragt på en familieinstitution. Der var mistanke om psykisk vold og trusler fra en ny kæreste og kommende far til det ufødte barn. Vi kom 6 timer dagligt i hjemmet 2 familiekonsulenter over en uge, hvor vi med observationer, interventioner og kompenserende indsatser sikrede familien. Vi dokumenterede familiedynamikken og kom med vores faglige vurdering hertil.