Med virksomme indsatser
styrker vi børn
unge og forældre

Familier i udsatte positioner

Intensiv Familieindsats
Akutindsats
Sikkerhedsplan
Hjemgivelsesforløb
Forældrekompetenceundersøgelse

Børn i udsatte positioner

Det kan være 
Motorisk
 K
ognitiv
Sproglig
Sensorisk og eller Socialt

Der udarbejdes beskrivelser af vores indsatser og flere af dem kan kombineres.

Kontakt mig på telefon +45 29 10 07 46

Se eksempler nedenfor på økonomien ved valg af MOUSTGAARD familiebånd

Tidligere
Næste"Samarbejdet omhandler familiebehandling til familier med behov for vidtgående og indgribende indsatser og støtte.
Jeg kan varmt anbefale Moustgaard som leverer et fagligt godt og solidt arbejde i familierne med fokus på familiens egne ressourcer".

Lone Tue Hansen
Afdelingsleder for Familierådgivningen Lejre Kommune

Intensiv Familieindsats til børn og forældre

Den Intensive Familieindsats er tiltænkt til at dække det “gab” der oftest er mellem de forebyggende indsatser til overvejelse af anbringelsen.
Hvor der er forsøgt med mange tiltag, samtaler, gruppeforløb mm.
Vi kommer i hjemmet og tager vores afsæt i hverdagslivet og arbejder med familiedynamikken.
Med kontinuerlige og aktive handlinger til alle i familien, for opfyldelse af handleplan målene, kan vi dokumenterer en ny fortælling om familien.

Familiens bånd er styrket og det er STORT

Konsulenten kan meget.

MOUSTGAARD familiebånds team kan langt mere sammen.


Vores forudsætninger for at være med kompleksiteten og dynamikken i familielivet
udspringer af års erfaring, bred faglighed og efteruddannelser.
Vi deltager kontinuerligt i supervision.

Med virksomme handlinger sikrer vi barnets trivsel og udvikling.

MOUSTGAARD familiebånds konsulenter og undertegnede værdsætter samarbejdet og takker for, at I
udviser os tillid til vores faglighed og innovative tilgange.